Thứ ba, 1/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 818

CHI BỘ ĐẢNG

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

NGUYỄN VĂN HẬU

BÍ THƯ CHI BỘ

2

KIM NGUYỄN QUỲNH GIAO

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

 3  HÀ TUẤN KIỆT   CHI ỦY VIÊN 

4

ĐOÀN NHẬT QUANG

ĐẢNG VIÊN

5

NGUYỄN THỊ THU HÀ

ĐẢNG VIÊN

6

TẰNG CHÍ HOÀNG 

ĐẢNG VIÊN

7

NGUYỄN THỊ DINH

ĐẢNG VIÊN

8

NGÔ THỊ NHÀN

ĐẢNG VIÊN

9

LÊ THỊ THÙY TRANG

ĐẢNG VIÊN

10

NGUYỄN THỊ MINH

ĐẢNG VIÊN

11

TRẦN VĨNH THÔNG

ĐẢNG VIÊN

12

LÊ BẢO TRÂN

ĐẢNG VIÊN

13

PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH

ĐẢNG VIÊN

14

HỒ THỊ DIỆU ÁI

ĐẢNG VIÊN

15

DƯƠNG HOÀI BẢO NGỌC             

ĐẢNG VIÊN

16

HUỲNH NGỌC THÙY TRANG 

ĐẢNG VIÊN

17

BÙI THỤY YẾN ANH

ĐẢNG VIÊN

18

ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

ĐẢNG VIÊN

19

PHAN XUÂN BÌNH

ĐẢNG VIÊN

20

BÙI QUỐC NGÂN

ĐẢNG VIÊN

21 HUỲNH QUỐC TUẤN ĐẢNG VIÊN
22 NGUYỄN THỊ HUỆ ĐẢNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục

164