TỔ NGỮ VĂNTỔ TOÁN
TỔ VẬT LÝTỔ HÓA HỌC
TỒ SINH - TIN - CNTỔ ĐỊA LÝ
TỔ ANH VĂNTỔ SỬ - GDCD
TỔ TD - GDQPTỔ HÀNH CHÁNH

86