Thứ ba, 14/12/2021, 0:0
Lượt đọc: 19

Thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Chủ đề Tháng hành động: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87