Thứ năm, 20/5/2021, 9:35
Lượt đọc: 322

Kế hoạch kiểm tra lại năm học học 2020-2021

Thứ ba 25/5/2021: Nộp đơn kiểm tra lại Thứ năm 27/5/2021: Danh sách học sinh đăng kí kiểm tra kiểm lại Thứ ba 25/5/2021: Thông báo nội dung ôn kiểm tra lại cho học sinh Thứ hai 07/6/2021: Thông báo lịch kiểm tra lại-Dán tại bảng thông báo và đưa lên Web Từ thứ hai 14/6-18/6/2021: Học sinh kiểm tra lại Thứ sáu 25/6/2021: Thông báo kết quả kiểm tra

Thứ ba 25/5/2021: Nộp đơn kiểm tra lại
Thứ năm 27/5/2021: Danh sách học sinh đăng kí kiểm tra kiểm lại
Thứ ba 25/5/2021: Thông báo nội dung ôn kiểm tra lại cho học sinh
Thứ hai 07/6/2021: Thông báo lịch kiểm tra lại-Dán tại bảng thông báo và đưa lên Web
Từ thứ hai 14/6-18/6/2021: Học sinh kiểm tra lại
Thứ sáu 25/6/2021: Thông báo kết quả kiểm tra
Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86