Thứ bảy, 27/11/2021, 21:8
Lượt đọc: 18

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ DÀNH CHO HỌC SINH THUỘC DIỆN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC : 2021 - 2022

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

 Học sinh thuộc các đối tượng sau thực hiện hồ sơ theo quy định 

1. Học sinh thuộc diện hộ nghèo thực hiện các hồ sơ sau

- Đơn đề nghị, miễn giảm học phí (mẫu đính kèm)

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đính kèm)

- Bản chính Giấy xác nhận hộ nghèo do UBND xã, huyện cấp (Mỗi học kỳ nộp 01 lần để làm căn cứ xét miễn học phí cho học kỳ tiếp theo)

2. Học sinh khuyết tật thực hiện các hồ sơ sau

- Đơn đề nghị, miễn giảm học phí (mẫu đính kèm)

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đính kèm)

- Bản chính Giấy xác nhận khuyết tật do UBND xã, huyện cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. Học sinh thuộc dân tộc Chăm – Khơ me thực hiện các hồ sơ sau

- Đơn đề nghị, miễn giảm học phí (mẫu đính kèm)

- Bản sao giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú.

4. Học sinh thuộc diện mồ côi cả cha và mẹ thực hiện các hồ sơ sau

- Đơn đề nghị, miễn giảm học phí (mẫu đính kèm)

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đính kèm)

- Quyết định về trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp.

5. Học sinh thuộc diện hộ cận nghèo thực hiện các hồ sơ sau

- Đơn đề nghị, miễn giảm học phí (mẫu đính kèm)

- Bản chính Giấy xác nhận hộ cận nghèo do UBND xã, huyện cấp (Mỗi học kỳ nộp 01 lần để làm căn cứ xét miễn học phí cho học kỳ tiếp theo)

 Thời gian hoàn thành : Học sinh hoặc phụ huynh nộp các hồ sơ trên cho cô Yến – văn thư (nộp trực tiếp tại trường, phòng Tài chính), nếu đã nộp giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, bổ sung các mẫu đơn theo quy định.

Hạn chót nhận hồ sơ : 07/12/2021

Nếu phụ huynh cần hỗ trợ về thực hiện hồ sơ, vui lòng đến trường – Phòng Tài chính gặp cô Yến hoặc cô Hồng (thứ hai đến thứ sáu, giờ hành chính)

Tác giả: BGH
Nguồn tin: BGH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87