Thứ ba, 22/6/2021, 15:43
Lượt đọc: 63

HƯỚNG DẪN VÀ MẪU ĐƠN THI THPT ĐỢT 2 ĐỐI VỚI HỌC SINH BỊ CÁCH LY, PHONG TỎA, THUỘC DIỆN F0,F1,F2

QUÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH ĐỌC KỸ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM. NẾU HỌC SINH KHÔNG THỂ THI THPT NGÀY 07-08/7/2021 DO KHU VỰC CƯ TRÚ ĐANG BỊ CÁCH LY PHONG TỎA, HOẶC THUỘC DIỆN F0,F1,F2 PHẢI THỰC HIỆN NHƯ SAU : ĐIỀN MẪU ĐƠN XIN THI THPT ĐỢT 2, NỘP HỒ SƠ MINH CHỨNG ĐÍNH KÈM. LƯU Ý : GỬI ĐƠN VÀ HỒ SƠ MINH CHỨNG TRƯỚC NGÀY THI 07/7/2021 - Mẫu đơn của Sở Giáo dục mới bổ sung PHHS CẦN HỖ TRỢ LIÊN HỆ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HOẶC CÔ Ý : 0988535058

Tác giả: BGH
Nguồn tin: BGH

164