Thứ hai, 5/10/2020, 12:18
Lượt đọc: 56

CUỘC THI “ĐUA XE PHẢN LỰC NƯỚC”

- CLB STEM và tổ Vật Lý tổ chức hoạt động ngoại khóa “ĐUA XE PHẢN LỰC NƯỚC” - Thời gian thực hiện sản phẩm: 5/10/2020 – 25/10/2020 - Thời gian tổ chức cuộc thi: 26/10/2020 – 08/11/2020 - Đối tượng: HS 3 khối 10, 11, 12. Mỗi lớp tối thiểu 1 đội dự thi (2HS/đội)

Tác giả: CLB Stem
Nguồn tin: CLB Stem

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87