Thứ ba, 12/1/2021, 12:22
Lượt đọc: 87

NGÀY HỘI THIẾT KẾ VÀ THẢ DIỀU

- Dự án diễn ra từ 12/01/2021 – 05/02/2021 - Từ 12/01 – 16/01/2021: hướng dẫn kiến thức nền - Từ 17/01 – 23/01/2021: thực hiện sản phẩm vận dụng - Từ 24/01 – 30/01/2021: thực hiện sản phẩm sáng tạo và nâng cao - Từ 31/01 – 05/02/2021: ngày hội thả diều.

Tác giả: CLB Stem
Nguồn tin: CLB Stem

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87