Thứ bảy, 11/12/2021, 22:14
Lượt đọc: 79

Thời khoá biểu áp dụng từ thứ hai 13/12/2021

Lớp 12: Buổi sáng học trực tiếp tại trường. Buổi chiều học trực tuyến Công nghệ và Sinh học, tự học Văn, Toán, Anh có hướng dẫn của GV. Lớp 10,11: Học trực tuyến

Thời khoá biểu áp dụng từ thứ hai 13/12/2021
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163