Thứ sáu, 19/2/2021, 13:52
Lượt đọc: 75

KHAI BÁO THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (Từ ngày 02/2/2021-28/2/2021)

Toàn thể GV-CBCNV thực hiện khai báo thông tin qua việc copy các đường link bên dưới nhằm giúp nhà trường trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch COVID

Dành cho GV-NV

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2jt4E1Outu6odNZiFBU-uEuPrvNt4t5MLFFOJAaypFjHXZw/viewform

Dành cho HS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaN_V8eRRBrcm5Z9yJQoSgQaxgt__UvUlCw4t4mYcByFqYBQ/viewform

 

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

87