Thứ ba, 27/7/2021, 18:3
Lượt đọc: 91

PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 1 VÀ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2

QUÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH ĐỌC KĨ VĂN BẢN ĐÍNH KÈM : 1. ĐỐI VỚI HỌC SINH PHÚC KHẢO BÀI THI THPT 2021 - ĐỢT 1 : LÀM ĐƠN, CHỤP HÌNH ĐƠN CÓ CHỮ KÍ VÀ GỬI GVCN 2. ĐỐI VỚI HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI THPT ĐỢT 2 : (DANH SÁCH ĐÍNH KÈM) CHỌN THI ĐỢT 2 HOẶC XÉT ĐẶC CÁCH LÀM ĐƠN THEO MẪU CHỤP HÌNH ĐƠN CÓ CHỮ KÍ VÀ GỬI GVCN

Tác giả: BGH
Nguồn tin: BGH

Tin cùng chuyên mục

87