Thứ hai, 5/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 400

TỔ HÀNH CHÁNH - VĂN PHÒNG

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

LÊ HỒNG VÂN

TỔ TRƯỞNG

2

 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN 

3

PHẠM MINH Ý  HỌC VỤ 

4

TĂNG KIM HIỀN

HỌC VỤ 

5

LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY

THƯ VIỆN

6

TRẦN THỊ LỆ LIỄU 

THỦ QUỸ

7

TRẦN THỊ ĐAN THANH

GIÁM THỊ

8

HUỲNH QUỐC TUẤN

GIÁM THỊ

164