Thứ ba, 1/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 413

TỔ NGỮ VĂN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

NGÔ THỊ NHÀN

TỔ TRƯỞNG

2

NGUYỄN THỊ MINH

TỔ PHÓ

3

LÊ THỊ THÙY TRANG

GIÁO VIÊN

4

LÊ THỊ XOAN

GIÁO VIÊN

5

NGUYỄN HỒNG GIANG 

GIÁO VIÊN

6

NGUYỄN HOÀNG KIM ANH

GIÁO VIÊN

7

LƯƠNG NGUYỄN TRÃI

GIÁO VIÊN

 8  LÊ THỊ TRANG  GIÁO VIÊN  

87