Thứ hai, 5/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 372

TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

PHAN NGHĨA HUY BÌNH

TỔ TRƯỞNG

2

PHAN XUÂN BÌNH

TỔ PHÓ

3

TẰNG CHÍ HOÀNG

TRỢ LÝ THANH NIÊN

4

BÙI QUỐC NGÂN

GIÁO VIÊN

5

BÙI BÍCH LIÊN 

GIÁO VIÊN 

87