Thứ ba, 19/10/2021, 0:0
Lượt đọc: 28

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa kì - Môn Sinh học

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa kì - Môn Sinh học

Nội dung ôn tập thi giữa kì 

Môn Sinh khối 10: Bài 1 tới bài 6

Môn Sinh khối 11: Bài 1 tới bài 6

Môn Sinh khối 12: Bài 1 tới bài 8 (Trừ bài 7 giảm tải)

Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm 40 câu

Tác giả: BÙI THỤY YẾN ANH

87