Thứ tư, 12/5/2021, 20:58
Lượt đọc: 97

ĐÁP ÁN MÔN GDCD KHỐI 10_2020-2021

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN GDCD 10

 

Đề 1

Câu 1: (3.0 điểm)

2.0 điểm:   Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc. 

1.0 điểm:   hs sưu tầm.

Câu 2 (3.0 điểm)

2.0 điểm: Nghĩa vụ là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với yêu cầu lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội.

1.0 điểm:  anh A không những không thực hiện đúng nghĩa vụ của một công dân mà còn là một người thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm với xã hội và với bản thân.

Anh đã không thực hiện đúng yêu cầu xã hội đặt ra cho anh nhằm phòng chống dịch. Nếu anh A mang trong mình vi rút Corona thì anh sẽ là nguyên nhân giao rắc mầm bệnh cho người khác, cho xã hội đến lúc đó sẽ để lại hậu quả rất nặng nề, mọi nổ lực phòng chống dịch của cả nước sẽ trở nên vô nghĩa vì những người thiếu ý thức trách nhiệm như anh A.

Câu 3: (4.0 điểm)

1.0 điểm:  Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.

2.0 điểm:  Đây lối sống ích kỉ, hẹp hòi, sống không hòa nhập, không gắn kết với cộng đồng. Những người có lối sống như vậy sẽ không được mọi người giúp đỡ, yêu quý, về lâu dài sẽ phải nhận những hậu quả không tốt, đặc biệt trong thời đại 4.0 – thời đại mọi người phải hòa nhập, hợp tác với nhau để cùng tồn tại và phát triển; trong hoàn cảnh cụ thể  có thể gây ra hậu quả xấu cho xã hội và cho chính bản thân người đó.

1.0 điểm: Mỗi người không chỉ sống cho bản thân mình mà còn phải biết sống vì người khác,  vì tập thể, vì cộng đồng.Vì vậy cần rèn luyện cho bản thân biết sống nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác với những người xung quanh.

 

Tác giả: Phạm Thị Huệ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163