Thứ ba, 19/10/2021, 22:36
Lượt đọc: 21

NỘI DUNG ÔN GIỮA KỲ KHỐI 12

ÔN TẬP GIỮA KỲ 1_KHỐI 12

 

BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

  1. Pháp luật là gì?
  2. Đặc trưng cơ bản của pháp luật : 3 đặc trưng
  3. Bản chất pháp luật
  4. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức

BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

    1 . Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật.

    2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí

    3. Các loại VPPPL Và trách nhiệm pháp lí

 

Tác giả: Phạm Thị Huệ

164