Thứ ba, 19/10/2021, 22:34
Lượt đọc: 19

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KỲ 11

                                             ÔN TẬP GIỮA KỲ 1_KHỐI 11

BÀI 1.CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRỂN KINH TẾ

1 .SẢN XUẤ CỦA CẢI VẬT CHẤT

2 .VAI TRÒ SẢN XUẤT CỦA CẢI VẬT CHẤT

3. CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

+ SỨC LAO ĐÔNG- LAO ĐỘNG

+ ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG

+ TƯ LIỆU LAO ĐỘNG

4. PHÁT TRIỂN INH TẾ LÀ GÌ?

5. Ý NGHĨA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

BÀI 2: HÀNG HÓA – TIỀN TỆ- THỊ TRƯỜNG

  1. HÀNG HÓA LÀ GÌ; ĐIỀU KIỆN SẢN PHẨM TRỞ THÀNH HÀNG HÓA
  2. 2 THUỘC TÍNH HÀNG HÓA
  3. CHỨC NĂNG TIỀN TỆ: 5 CHỨC NĂNG-
  4. THỊ TRƯỜNGLÀ GI? CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG, MỐI QUAN HỆ THỊ TRƯỜNG
  5. CHỨC NĂNG THI TRƯỜNG: 3 CHỨC NĂNG

 

Tác giả: Phạm Thị Huệ

164