Thứ ba, 29/3/2022, 20:31
Lượt đọc: 53

Tổ Sử-GDCD: Tiết Thao Giảng Theo Chuyên Đề

Sáng 29.3. 2022, Cô Nguyễn Thị Kim Hậu giáo viên Tổ Sử-GCD đã cùng HS lớp 12A5 thực hiện tiết thao giảng theo chuyên đề: " Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc". Tiết dạy học theo chuyên đề có hơn 10 thầy cô của 7 trường trong cụm 2 đến tham dự và đóng góp, trao đổi về chuyên môn. Trong tiết dạy Giáo viên đã kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học, thực sự phát huy được năng lực của học sinh. Học sinh tích cực, chủ động tìm hiểu kiến thức. Thuyết trình tự tin, hứng thú với môn học. Kết quả tiết dạy được xếp loại Giỏi.

Sáng 29.3. 2022, Cô Nguyễn Thị Hậu giáo viên Tổ Sử-GCD đã cùng HS lớp 12A5 thực hiện tiết thao giảng theo chuyên đề: " Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc".
Tiết dạy học theo chuyên đề có hơn 10 thầy cô của 7 trường trong cụm 2 đến tham dự và đóng góp, trao đổi về chuyên môn. Trong tiết dạy Giáo viên đã kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học, thực sự phát huy được năng lực của học sinh. Học sinh tích cực, chủ động tìm hiểu kiến thức. Thuyết trình tự tin, hứng thú với môn học.
Kết quả tiết dạy được xếp loại Giỏi.

Tác giả: Đỗ Thị Tuyết Nhung

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87