Thứ ba, 19/10/2021, 0:0
Lượt đọc: 31

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa HKI năm học 2020-2021

Khối 10 : TDNĐ nam và nữ ( 8 ĐT) Khối 11: TDNĐ 9 ĐT(nữ), TDLH 50 ĐT(nam) Khối 12: TDNĐ 10 ĐT(nữ), TDLH 50 ĐT(nam)

Tác giả: Phan Nghĩa Huy Bình

164